Secured Desktop as a Service – Whitepaper

Een stijgend aantal organisaties en bedrijven ervaart IT als een complexe onderneming. Het gebruik van apps, internet en de cloud stelt de gebruiker veelvuldig bloot aan cyberbedreigingen. Deze dreiging bemoeilijkt de beveiliging van de omgeving. Daarom is een goede cyberdefensie strategie en de implementatie hiervan essentieel.

De IT-sector is zeer competitief. Het vinden van gekwalificeerd IT-personeel is een tijdrovende, uitdagende taak. Werkgevers investeren veel geld in het onderhoud, de capaciteit en de scholing van hun IT personeel. Ook kampt de sector met een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Complexiteit, concurrentie en schaarste maakt IT een dure investering.

Ook is de wet van Murphy hier van toepassing, wat betekent dat er onvoorspelbare problemen zullen ontstaan tijdens het implementatieproces.
Dit proces is daarom vaak duur en traag.
Deze problemen betreffende on-premise IT nemen toe, en vormen een enorme kostenpost voor bedrijven en organisaties.

Ten slotte moeten we ook zekere maatschappelijke verwachtingen in acht nemen, zeker als het gaat om investeringen in nieuwe technologie. Millennials maken een groot deel uit van de
arbeidsmarkt, en hun participatie is de sleutel tot zakelijk succes. Het is daarom belangrijk dat de bedrijfsfaciliteiten zijn afgestemd op hun professionele vaardigheden, wensen en verwachtingen. Millennials, opgegroeid in een snel-moderniserende en globaliserende wereld, zijn doorgaans uitermate vaardig met geavanceerde technologie op de werkvloer.

De nederlandse en engelse versie van de whitepaper zijn hieronder te downloaden en te lezen.